Fromm FS stroje - ovládací panely

Parametry a funkce jsou nastaveny technikem dle požadavků zákazníka při první instalaci a pouze Fromm technikem mohou být změněny. 

OP1                              1          pevně nastavený automatický program + manuální režim
OP2                              1 + 6   automatických programů, pevné nahoru/dolů + výběr 1 programu z 6 
OP2 AWP                    12       automatických programů 
OP3                              30       automatických programů  


  Ovládací panel  
FS110 OP1 FS130 OP2 FS150 AWP FS310 OP1 FS330 OP2 FS350 AWP FS39x OP3
  Automatický program 1 1+6 12 1 1+6 12 30 
  Ruční ovládání / Program
  Manuální funkce
  Program ovíjení s použitím horní fólie
  Dvojitý ovíjecí program
  Jednoduché ovíjení, program pouze nahoru -
  Program na zesílení spodního ovíjení - - - -
  Manuální banderol program - - - -
  Automatický banderol program - - - - - -
  Nastavení PRE-SET ovíjecí výšky - - - -
  Počáteční výška  ovíjení   - - - -
  Regulace rychlosti disku - -
  Výběr rychlosti odvíječe  nahoru/ dolu - - - √ 
  Výběr rychlosti odvíječe  nahoru - - - -
  Výběr rychlosti odvíječe dolu - - - -
  Nastavitelné horní ovíjení  - - √ 
  Nastavitelné spodní ovíjení  - - √ 
  Automatická detekce výšky palety fotobuňkou
  Nastavitelný (frekvence-controled) první/druhý pre-stretch         motor odvíječe filmu - - - - - -
  Nastavitelná nulová poloha na 90 °, 180 ° nebo 270 ° - - - - - -
  Počítač balených palet / program - - - - - -
  Počítač metrů použité stretch fólie / program - - - - - -
  Počítač metrů spotřebovaneho  filmu  v manuálním režimu - - - - - -
  Počítač údržby √ 

                                                                                                                                                         standard                    -    není k dispozici

OP1    Ovládací panel 1        (FS11x / FS31x)

1 programm, pevné nastavení, snadná obsluha        rozdíl OP1 pro FS11x / FS31x - odlišná  skříň 

   Specifikace  

          Audio signál na začátku ovinovacího cyklu
          Zákazníkem specifikované parametry cyklu PA1 - PA16
          Automatická výšková detekce fotoelektrickou buňkou
          Zpoždění fotobuňky nahoře palety          
          Přesná poloha zastavení   
          Pomalý start a pomalé zastavení otočného talíře a návrat
          do výchozí polohy 
          Nastavitelné pnutí potenciometrem pro odvíječ filmu C4  
          Hlášení chybového kódu 
          Upozornění ohledně údržby na ovládacím panelu

 Fromm ovijeci stroje - Ovládací panel 1
  Programy  (zadány při instalaci)               
          Ovíjení do kříže, zdola nahoru a zpět          
          Ovíjení  pouze nahoru   
Na ovládacím panelu možno nastavit / volit
       Manuální pohyb disku 
       Pohyb odvíječe nahoru
       Pohyb odvíječe dolu (rychlost vzhůru může být
       odlišná od rychlosti dolů)  
  Funkce  (zadány při instalaci)  
            Dolní zábaly 0-9        
            Horní zábaly 0-9 

Dva měniče (rychlost stanovit při istalaci)
       1x inventor disku (pevná rychlost)
       1x inventor odvíječe filmu (pevná rychlost)

  Údržba / počítač
           Doporučujeme 1x ročně v závislosti na provozních
           podmínkách uživatele. Stroj je vybaven údržbovým
           počítadlem, který je nastaven na 61,600 otáček, což je cca 20  
           palet  2,000 mm výšky, měřeno na pracovní dobu 220
           dnů. (Jeden rok ) 
 Napájení
       1 fáze 230V / 1 kW - IP54

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  OP2     Ovládací panel 2    ( FS13x a FS33x)

  1 + 6 programů,  snadná obsluha        rozdíl OP2 pro FS13x / FS33x - odlišná  skříň 

 Specifikace
          Audio signál na začátku ovinovacího cyklu
          Blokování parametrů možné s heslem
          Zákazník / cyklus specifické parametry 
          Automatická výšková detekce fotoelektrickou buňkou    
          Nastavitelná rychlost otočného talíře a odvíječe filmu      
          Nastavitelné pnutí potenciometrem v kombinaci s odvíječem C4
          Přesná poloha zastavení   
          Pomalý start a pomalé zastavení otočného talíře a návrat do
          výchozí polohy
          Snadno čitelný seznam kódů chyb
          Upozornění ohledně údržby na ovládacím panelu
Fromm ovijeci stroje:  Ovládací panel 2 ( FS13x a FS33x) 
  Programy
          Základní (skryté) parametry podle požadavků zákazníka
          Druhy ovíjení jsou nastavitelné parametrem
                  Ovíjení do kříže zdola nahoru a zpět      
                  Ovíjení pouze nahoru
                  Ovíjení nahoru, s ručním vrácením odvíječe 
                  Ovíjení nahoru, s automatickým návratem odvíječe, řízeno                                  časovým spínačem
                  Ovíjení pouze nahoru / ovíjení pouze dolu
                  Ovíjení pouze dolu
           Pro zabalení poloviny palety použít blokovací tlačítko                                          odvíječe filmu
           Manuální program se standartními tlačítky nebo volitelně s                                joystick.
          Tabulka JOG funkce.
          Možnost zablokování parametrů passwordem
Na ovládacím panelu možno nastavit / volit  
      Memorizovaný program (6 programů ) 
      Program: pouze nahoru/pouze nahoru/nahoru a
      dolu
      Manuální nebo automatický program 
      Pohyb odvíječe nahoru / dolu
      Automatickou výškovou detekci fotoelektrickou                 buňkou    
      Rychlost odvíječe (rychlost nahoru/dolu stejná)         Rychlost otáčení disku a ruční pohyb  
      Spodní zábaly 0-9; horní zábaly 0-9
      Přesnou pozici zastavení              
  Funkce
          nastavitelné spodní zábaly 0-9     
          nastavitelné horní zábaly 0-9 
Dva měniče (rychlost stanovit při istalaci)
           1x   pro nastavení rychlosti disku
           1x1 pro nastavení odvíječe filmu (změna                     překrytí  overlap). Specifické parametry                       zákazníků
  Údržba / počítač
          Doporučujeme 1x ročně v závislosti na provozních
          podmínkách uživatele. Stroj je vybaven údržbovým
          počítadlem, který je nastaven na 61,600 otáček, což je cca  
          20 palet  2,000 mm výšky, měřeno na pracovní dobu 220
          dnů. (Jeden rok ) 
 Napájení
           1 fáze 230V / 1 kW - IP54

                                                                                                                                                                                                                                   

OP2  AWP     Ovládací panel 2   (Advantage Wraping Program FS1x a FS33x)

12 memorizovaných programů 

AWP ovládací panel  je v podstatě OP2 panel, je ale vybaven jiným, mocnějším (advance) software programem.     
Chcete-li měnit horní / spodní zábaly, různé rychlosti nebo vybrat a nastavit vlastní programy, pak vám doporučujeme AWP řídicí program. 

  Specifikace
               Audio signál na začátku ovinovacího cyklu
               Blokování parametrů možné s heslem
               Zákazník / cyklus specifické parametry 
               Automatická výšková detekce fotoelektrickou buňkou    
               Nastavitelná rychlost otočného talíře a odvíječe filmu      
               Nastavitelné pnutí potenciometrem v kombinaci s odvíječem C4    
               Přesná poloha zastavení   
               Pomalý start a pomalé zastavení otočného talíře a návrat do
               výchozí polohy
               Snadno čitelný seznam kódů chyb
               Upozornění ohledně údržby na ovládacím panelu
   a dodatečně
               Programování druhů balení -> podrobnosti v příručce    

    Na ovládacím panelu možno nastavit / volit
                Memorování programu
                Možnost jednoduchého/dvojitého ovíjení
                Program na spodní ovíjení
                Program pro stanovení počáteční ovíjecí výšky
                Ovíjení s programen na horní list (top-sheet) - chrání palety před vlhkostí a prachem
                Rychlost odvíječe nahoru a dolů může být nezávisle regulována
                Tlačítko pro zastavení / restartovat dávkovače během balení

Fromm - Ovládací panel 2  AWP 

                                                                                                                                                                                                                                        

OP3    Ovládací panel 3    ( FS39x ) 

30 memorizovaných programů, volitelné z OP (zelená tlačítka). 

Integrovaný, snadno ovladatelný, grafický ovládací LCD 
OP s dotykovými tlačítky, bezpečnostním kódem a grafický displej pro nastavení
Možnost blokování parametrů 
Software a nastavování parametrů může být down & uploaded s USB stick
Firmware upgradable with USB stick
Možno použit v kombinaci s různými odvíječi filmu
Can be used in combination with different carriages
Rychlost otočného talíře separátně nastavitelná pro všechny fáze ovíjení
Pnutí  filmu separátně nastavitelné  pro všechny fáze ovíjení  
Pre-stretch separátně nastavitelný pro všechny fáze ovíjení
Rychlost odvíječe filmu separátně nastavitelná pro všechny fáze ovíjení 
Počet horních a spodních ovinů
Rychlost odvíječe filmu (vozíku s folií) pro pohyby nahoru a dolů
Fotobuňku pro detekci výšky palet a překrytí v horní části palety vypočtené v cm
Program pro spodní ovíjení
Nastavitelná výška cívky folie k ovinutí extra vrstev jestliže potřeba
30 ovíjecích programů - volně programovatelné 
4 speciální funkce v 11 volitelných funkcích pro program 
Vícevrstvý program
Snadno čitelný, graficky znázorněný kód chyb      
Fromm - Ovládací panel 3   

   standard                    -    není k dispozici


späť na: FS Ovinovacie baliace stroje